Startside EnglishGerman

INFORMASJON FOR FISKESESONGEN 2017.

 

 

Ein kan bestille fiskekort ved å kontakte:

Chatlet Sport AS
6770 Nordfjordeid
Telefon: 57 86 13 71
E-post: chatleteid@sport1.no  eller formann i Eid sportfiskelag eidsportfiske@yahoo.com

 

 

 På Chatlet Sport AS, Moengården, ligg alle permar for bestilling av fiskekort til dei sonene som Eid Sportfiskelag administrerer. Det er berre å stikke innom butikken å sjå i permer som ligger framme, ringe eller send e-post.

Selger 1/2 dgn kort kr. 250.- og heildgn.kort kr. 500.-                                                

 

Ny betalingsordning fom 2017. Det er kun betaling med kort ved kjøp av fiskekort ( ingen kontant betaling ). Husk å vise kvittering for betalt Fiskeravgift 2017, samt utført desinfisering. 

 

For tilreisande som kjem for å fiske i Eidselva så er det viktig å vise desinfisering-kvittering. Har du vore i eit anna vassdrag så skal fiskeutsyret desinfiserast!

Dette for å unngå smitte.

Gjenutsatt fisk skal registrerast.

Husk å levere skjellprøver og fangstoppgåver samla i ei av våre postkasser på infotavler ved Skipenes bru eller Nor bru, slik at vi får registrert all fisk.             Dette vil hjelpe oss med vidare arbeid for elva i åra som kjem.

Minner Dykk om kvote også for sjøaure, samt kun ein treblekrok på sluk og wobbler.

 

Fisket opnar 1.juni og held fram til og med 31.august.

 

Kvote:
Styret i Eid elveigarlag har vedteke fylgjande regulering for fisket sesongen 2017.

  • 2 laks pr. fisker pr. ½ døgn og 4 laks pr. døgn. Med laks meinast frå og med minstemål. 2 halvdøgnskort på samme sone etter kvarandre vert å rekne som eit døgnkort.
  • Totalkvote på 10 villaks over 3 kg pr. fisker i sesongen 2017.
  • Minstemål for sjøaure og laks er 40 cm.
  • Kvote sjøaure: Ein sjøaure pr. fisker pr. halvdøgn, 2 pr. heildøgn.
  • Minner Dykk om skjellprøve av all fisk.
  • Hugs også på rapportering av fangst. Dette er svært viktig - vi er heilt avhengig av rett rapportering for å få styre elva sjølve.
  • Gjenutsett fisk skal registrerast og rapporterast med ca vekt og lengde.

Kvotane vil bli vurdert gjennom sesongen. 


Desinfisering:
Det vert desinfiseringsstasjonar på Nesjartun camping og Cirkle K.                               Har du vore i anna vassdrag, så skal fiskeutstyret desinfiserast. Dokumentasjon vert utskriven frå desifiserings-stasjon.

Fiskeoppsyn:
Det vert utførd kontroll av fiske og fiskeredskap.                                                            Kontrollør har og funksjon som kontaktperson ved evt. spørsmål frå den enkelte fisker.

Kontrollører: 


Dag-Ståle Leivdal        924 30 525  Alle soner. Kontaktperson for heile elva. 

Asgeir Skrede              950 11 156  Alle soner. Kontaktp. Nor/Fossen/Kvien/Moen.
Stian Bjørlo                  908 81 628  Alle soner. Kontaktp. Bjørlo.
Eirik Johnson               906 11 162   Alle soner. Kontaktp. Staten.

Henning Langeland    416 96 649   Alle soner. Kontaktp. Langeland/Stokkenes             Øyvind Bjørlo              913 43 561   Alle soner. Kontaktperson for Bjørlo                 

Irvin Yri                       975 97 654   Alle soner. Kontaktp. Staten og BjørloVi vil oppfordre Dykk alle til å ta med boss slik at det vert ei triveleg oppleving ved elva.

 

Skitt fiske!

 

Eid sportfiskelag

Styret

 

Aktuelt
Årsmøte i Eid Elveeigarlag

Det vert årsmøte på Stokkenes Gjestegard torsdag 14.02.19 kl 20 Det kjem innkall..

Les meir »
SLUTT PÅ RESTRIKSONANE PÅ FISKE

Restriksjonane med kraftig redskapsbegrensning er no oppheva. Vassføringa har auka gradvis og..

Les meir »
Forskriftsendring for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2..

Les meir »