Startside EnglishGerman

Fiskereglar

Fiskereglar.

1. Fiskekortet skal medbringes under fisket og vises på oppfordring fra andre med gyldig fiskekort eller kontrollkort.

 

2. Deling av kort eller overdraging av kort til andre er forbode (kan vere andre reglar hjå private utleigarar).

 

3. Bevegelig fiske, maks ein halv time pr. høl.

 

4. Bruk av makk innført frå utlandet er ikkje tillatt.

 

5. Fangsoppgåve skal leveres i postkasse på fiskeplassen ved Staten, Bjørlo-hytta eller ved Nor.

 

6. Trakk ikkje unødig på dyrka mark, gjeld også parkering.

 

7. Kast ikkje søppel i naturen. Det du tar med til fiske tar du også med deg hjem.

 

8. Kun parkering der det er anvist.

 

9. Hugs å ta skjelprøve ilag med fangstrapporten.

 

10. Alt utstyr skal desinfiserast før bruk pga smittefaren.

 

11. Fiske etter villaks og sjøaure er regulert med kvote. Sjå framside. 

      Minstemål for sjøaure og laks er 40 cm.

 

12. Max 10 villaksar over 3 kilo.

Definisjon av tillatte redskaper:
(jmfr norsk lov; www.lovdata.no/for/sf/md/td-20030225-0256-002.html)

"Som agn er det bare å tilltatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue".

"Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske."

Aktuelt
Årsmøte i Eid Elveeigarlag

Det vert årsmøte på Stokkenes Gjestegard torsdag 14.02.19 kl 20 Det kjem innkall..

Les meir »
SLUTT PÅ RESTRIKSONANE PÅ FISKE

Restriksjonane med kraftig redskapsbegrensning er no oppheva. Vassføringa har auka gradvis og..

Les meir »
Forskriftsendring for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2..

Les meir »