Startside NorwegianGerman

Langeland

Eid Sportsfiskelag leiger ut 2 til 3 stenger i døgnet, etter eigen fordelingstabell. Det seljast både døgn- og halvdøgnskort hjå G-sport Eid.

Sona er 960 meter lang, og ligg på nordsida av elva. Sona har ein stor og idyllisk høl (Vereidehølen) med kulpar og stryk ovanfor og nedanfor. Ved stor elv er Vereidehølen kanskje ein av dei beste hølane i Eidselva. Når elva er mindre vert områda på oppsida og nedsida betre.

Valdet er godt for både laks- og sjøaurefiske.

Reiskap: Fluge, makk og sluk.

Recent news