Startside NorwegianGerman

Zone 3

1. FÅ-HØLEN 8. LINJA 15. GRANHØLEN
2. SVINGEN 9. SKAUGUM 16. UTFALLJEBAKKANE
3. ØYRANE. STILJA. FLATA. 10. NYEHØLEN 17. KASTEHØLEN. BÅTHUSNESET. SKULEHUSHØLEN
4. HELLJA 11. HJELLEHØLEN 18. SVARTEHØLEN
5. TRE STEIN HØLEN 12. NYELEDET 19. LINJA
6. DYNGA 13. REITEHØLEN. PINENESET 20. BJØKA
7. MÅLØYHYTTA 14. PINA 21. SANDEN

 

 


BJØRLO

 

Namn:                   Bjørlo
Sonetype:              Fellesfiske
Sonelengde:          3520m
Antall stenger:       6
Hølar: sjå kart
Kortsalg hjå:          Eid sportsfiskelag / Chatlet Sport
Tlf./mobilnr:           57860240
Fax : 57860560
e-post adr.           

chatletsport@hotmail.com


Web adr.             
Overnattigstilbud:  Jan Inge Bjørlo
Tlf.nr                     57861223


HILDENES

 

Namn:                      Hildenes
Sonetype:                 Fellesfiske
Sonelengde:              675m
Antall stenger:           1 utleige+ 1privat
Hølar: sjå kart        Gunvald Hildenes
Kortsalg hjå:             Tlf./mobilnr:       90691177

Fax :                        

e-post adr.                


Web adr.                   
Overnattigstilbud:
Anna:


HJELLE

 

Namn:                    Hjelle
Sonetype:               Fellesfiske
Sonelengde:           3100m
Antall stenger:        6
Hølar: sjåkart
Kortsalg hjå:           Knut Rasmus Hjelle
Tlf./mobilnr:           57860162
e-post adr.             knutrahj@gmail.com

 


Web adr.
Overnattigstilbud:
Anna:


KVIAHYTTA/NORDNES

 

Namn:                    Kviahytta/Nordnes
Sonetype:               Privat
Sonelengde:            200m /300m
Antall stenger:         3/1
Hølar: sjå kart
Kortsalg hjå:           Henrik Åbrekk                      og                      Sølvi Nordnes
Tlf./mobilnr:            57862897/91571081                                       57862896/99169346
e-post adr.             

                             


Web adr.
Overnattigstilbud: Ja Nei
Anna:

 

 

 

 

Recent news