Startside NorwegianGerman

Zone 2

1. ÅKREFOTEN 8. KLIRING
2. LØKJEN 9. NORDA FOR NESET
3. STOMNHJEILANE 10. BRUS
4. FRAM MED BÅTEN (GRINDA) 11. VASSVEIEN
5. HOLMEN 12. STORESTEINEN
6. VEREIDEHØLEN 13. SVADET
7. LEDET 14. FOSSEN

 

 


ROTIHAUGEN

 

Namn:               Rotihaug
Sonetype:          Privat
Sonelengde:       40m
Antall stenger:    1
Hølar: sjå kart
Kortsalg :           Nei
Tlf./mobilnr:
e-post adr.
Web adr.
Overnattigstilbud:
Anna:


STOKKENES

 

Namn:                Stokkenes
Sonetype:           Fellesfiske
Sonelengde:        1265m
Antallstenger:      5
Hølar:sjå kart
Kortsalg hjå:        Eidsportsfiskelaget/ Chatlet Sport
Tlf./mobilnr:           57860240
Fax:57860560
e-postadr.          

chatletsport@hotmail.com


Webadr.        
Overnattigstilbud:
Anna:


ROTI

 

Namn:                  Roti
Sonetype:             Privat
Sonelengde:         330/790
Antall stenger:      2+3-4
Hølar: sjåkart
Kortsalg hjå:         Magnar Nyttingnes                                      Pål

-Nyttingnes
Tlf./mobilnr:          57860770/                                                   41235879

e-post adr.
Web adr.
Overnattigstilbud:
Anna:


LANGELAND

 

Namn:              Langeland
Sonetype:         Fellesfiske
Sonelengde:     960m
Antall stenger:  3(2)
Hølar: sjå kart
Kortsalg hjå:     Eidsportsfiskelag / Chatlet Sport
Tlf./mobilnr:      57860240
Fax :                57860560
e-post adr.        

chatletsport@hotmail.com


Web adr.          
Overnattigstilbud:
Anna:


ROTINESET

 

Namn:             Rotineset og Solbakken
Sonetype:        Privat
Sonelengde:     1135m
Antall stenger:  2+3
Hølar:               sjå kart
Kortsalg hjå:    Rune Krogh Albertsen, leige minimum 3 døgn og 3 stenger    
Tlf./mobilnr:     +4793418501
e-post adr.      


Web adr.
Overnattigstilbud: Fiskarhus, leige inkl. i stangleige.
Anna:


ALSAKER

 

Namn:                     Alsaker
Sonetype:                Fellesfiske
Sonelengde:             1715m
Antall stenger:         6
Hølar: sjåkart
Kortsalg hjå:            A. Mikalsen 
Tlf./mobilnr:             93227661 / 48222832 
Fax:                         

e-post adr.              armik@online.no

 


Web adr.                
Overnattigstilbud:
Anna:

 

 

 

 

 

 

Recent news