Startside NorwegianGerman

Fangstrapport 2010

Fangstrapport 2010

Veke nr.

Laks

Sjøaure

Sjørøye

Under 3 kg

Mellom 3 og 7 kg

Over 7 kg

Tal på fisk

Samla vekt

Tal på fisk

Samla vekt

Tal på fisk

Samla vekt

Tal på fisk

Samla vekt

Tal på fisk

Samla vekt

 

Opnings-
døgn

1
1,3

 

2

10,2

5

 48,6

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

22

 

1
2,6
9
49,3
9
80,4

 

2
1,5

 

 

 

 

 

 

 

23

 3

 7,2

 

7
34,6
9
78,7

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

5
10,8
14
74,3
12
99

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

25
8

 16,7

10
40,7

 

4

 

32,7

 

5

8,4

 

 

 

 

 

 

 

26
16
28,4
12
72,4

 

4
38,7
18
22

 

 

 

 

 

 

 

27

 

15

 

19,5

 

8

 

28

 


 


 

3

 

3,9

 

 

 

 

 

 

 

28

 

17
27,9

 

10
42,2
2

 

16,7
9

15,1

 

 

 

 

 

 

 

29
27
45,5
23
103,6

 

8
78,9

 

28
55,4

 

 

 

 

 

 

30

 

26
47,7

 

21
80,6

 

6

 

46,7
45
79,3

 

 

 

 

 

 

 

31
31
61,3

 

19
76,9

 

3
28,3

 

19
45,6

 

 

 

 

 

 

32
24
41,6
19
93,3

 

4

 

35,4
25
53,2

 

 

 

 

33
7
12,9
4
17

 

 

 

 

 

 

1
1,5

 

 

 

 

 

 

34
32

 

57,8

 

25

 

104,5

 

8

 

65,5

 

36

60,7

 

 

 

 

 

 

Samla
213
381,2
183
827,6
74
649,6
191

 

346,6

 

 

 

 

 

 

Recent news