Startside EnglishNorwegian

Nor

Eid Sportsfiskelag leiger ut 8 stenger i døgnet. Det seljast både døgn- halvdøgn- veke- og årskort hjå G-sport Eid og Nesjartun Camping.

Sona er 1080 meter lang. Nor ligg på sørsida av elva. På nordsida leiger Eid Sportsfiskelag to stenger hjå gardane Vedvik. Når ein kjøper kort på Nor, kan ein slik fiske på begge sider av elva. Av desse er sørsida mest brukt. Elva er stilleflytande, og difor vel mange å bruke flytetaum og eihands flugestong. Vadebukse er å tilråde, men er ikkje naudsynt. Fisket er best i juli og august.

Sona er best for fiske etter sjøaure. Ein kan og vere heldig å få laks.

Reiskap: Fluge, makk og sluk.

Aktuelle Nachrichten