Startside EnglishNorwegian

Velkommen

Eid elveeigarlag ynskjer velkommen til laget si heimeside. Sida er under utvikling, og vil derfor bli oppdatert etter kvart.

Vi har som mål å komme med oppdatert fangstrapport ein gang i veka, og dessutan informasjon m/bilde av fangstar, og vassføring og temperatur i elva gjennom sesongen.

Drifta av sida vil vere eit samarbeidsprosjekt mellom Eid elveeigarlag og Eid sportsfiskelag. Derfor vil også stoff frå sportsfiskelaget bli å finne på sida.

Skitt fiske!!

Helsing leiar
Arild Andersen

Aktuelle Nachrichten