Startside EnglishGerman

Styret i Eid elveeigarlag har beslutta redskapsbegrensning frå 25. juli og inntil vidare.

Det er kun tillate med flugefiske og lett makkfiske.

Situasjonen vert vurdert fortløpande

Aktuelt
SLUTT PÅ RESTRIKSONANE PÅ FISKE

Restriksjonane med kraftig redskapsbegrensning er no oppheva. Vassføringa har auka gradvis og..

Les meir »
Forskriftsendring for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2..

Les meir »
Aktuelt

Styret i elveeigarlaget har i samråd fagrådet for Eidselva i dag bestemt at redskapsbren..

Les meir »