Startside EnglishGerman

Status pr. 1. juli

Elveeigarlaget har no sendt inn midtvegsrapporten pr. 1. juli. Dette ser svært lovande ut. Fangsttala viser 1295 kg laks - det er lite smålaks ( 20 kg ), bra med mellomlaks ( 470 kg ) og mykje storlaks ( 800 kg ) Dette er omlag dobbelt så mykje som på same tid i fjor. Det er ikkje gjort endringar i kvotar eller andre vilkår.

 

Driftsplan:

Vi er no i gang med revisjon av driftsplanen. Ver venleg å melde til styret om du har innspel til planen eller eventuelle endringar i eigartilhøve som skal med i planen.

 

Kartlegging av Eidselva:

NVE skal gjere ei kartlegging av elva i perioden fram til november. Det aller meste av arbeidet vert gjort frå helikopter, men det kan bli aktuelt å bruke båt nokre stader i elva. Vi har vore i kontakt med både Eid Kommune og NVE og bedt om at eventuelt arbeid frå båt vert gjort etter fiskesesongen.

Aktuelt
Laks Alsaker

Alfred Flåm fekk denne flotte laksen på Alsaker mandag 14 august.  Laksen vart teke..

Les meir »
Midtvegsrapportering 2017

Elveeigarlaget har no sendt inn midtvegsrapporten pr. 1. juli. Dette ser svært lovande ut. Fan..

Les meir »
God start på fisket i Eidselva i 2017

Det vart teke 15 laksar mellom 5 og 10 kg første fiskedøgnet. I tillegg også nok..

Les meir »