Startside EnglishGerman

Forskriftsendring

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2018. 

Les meir her: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2018-04-06-539?q=fiske%20i%20og%20utanfor

Aktuelt
Forskriftsendring for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2..

Les meir »
Aktuelt

Styret i elveeigarlaget har i samråd fagrådet for Eidselva i dag bestemt at redskapsbren..

Les meir »
Redskapsbegrensning frå 25. juli-18

Styret i Eid elveeigarlag har beslutta redskapsbegrensning frå 25. juli og inntil vidare. Det..

Les meir »