Startside EnglishGerman

ÅRSMØTE I EID ELVEEIGARLAG

Vi held årsmøte på Stokkenes Gjestegard torsdag 15. februar  2018  kl.: 20:00.

 

Sakliste:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Val av møteleiar.

Val av 2 til å skrive under protokoll.

Val av referent.

Årsmelding.

Rekneskap og budsjett.

Val.

Kvoteregulering.

Fangstrapportering.

Orientering om gytefisktellingane.

Orientering om kamera.

Orientering om jakt på steinkobbe i elva.

Orientering om revisjon av driftsplan

Innkomne saker.

Ymse.

Mat og kaffi.

Eventuelle saker må være styret i hende innan 15. februar 2018.

Styret vil oppmode medlemane om å sende e-post adressene sine og mobiltlfnr. til laget, dette kan gjerast via heimesida, eller til jlindvik@hotmail.com evt. jorgen.langeland@mattilsynet.no

Styret.

Aktuelt
Merke- og peileprosjekt i Eidselva

Eidselva vert i år med i prosjektet som starta i Stryneelva i fjor. Det er plassert ut ein ser..

Les meir »
Årsmøteinkalling 2018

ÅRSMØTE I EID ELVEEIGARLAG Vi held årsmøte på Stokkenes Gjestegard ..

Les meir »
Laks Alsaker

Alfred Flåm fekk denne flotte laksen på Alsaker mandag 14 august.  Laksen vart teke..

Les meir »