Startside EnglishGerman

Fortsatt Redskapsbegrensing

Elveeigarlaget | Tirsdag 31.juli 2018

Styret i elveeigarlaget har i samråd fagrådet for Eidselva i dag bestemt at redskapsbrensinga gitt den 25.07.18, vil fortsette å gjelde inntil vidare. 

Styret vil overvåke situasjonen i elva nøye framover, og vil kunne komme med ytterligare tiltak dersom dette er naudsynt. 

 

Redskapsbegrensinga lyd som følger: Det er kun tillatt med flugefiske og lett makkfiske. Det er ikkje tillatt å fiske med sluk og wobbler. 

 

 

Aktuelt
SLUTT PÅ RESTRIKSONANE PÅ FISKE

Restriksjonane med kraftig redskapsbegrensning er no oppheva. Vassføringa har auka gradvis og..

Les meir »
Forskriftsendring for fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk.

Forskrift om fiske i og utanfor vassdrag med anadrome laksefisk vart endra av Fylkesmannen 6 April 2..

Les meir »
Aktuelt

Styret i elveeigarlaget har i samråd fagrådet for Eidselva i dag bestemt at redskapsbren..

Les meir »