Startside EnglishGerman

Status pr. 1. juli

Elveeigarlaget har no sendt inn midtvegsrapporten pr. 1. juli. Dette ser svært lovande ut. Fangsttala viser 1295 kg laks - det er lite smålaks ( 20 kg ), bra med mellomlaks ( 470 kg ) og mykje storlaks ( 800 kg ) Dette er omlag dobbelt så mykje som på same tid i fjor. Det er ikkje gjort endringar i kvotar eller andre vilkår.

 

Driftsplan:

Vi er no i gang med revisjon av driftsplanen. Ver venleg å melde til styret om du har innspel til planen eller eventuelle endringar i eigartilhøve som skal med i planen.

 

Kartlegging av Eidselva:

NVE skal gjere ei kartlegging av elva i perioden fram til november. Det aller meste av arbeidet vert gjort frå helikopter, men det kan bli aktuelt å bruke båt nokre stader i elva. Vi har vore i kontakt med både Eid Kommune og NVE og bedt om at eventuelt arbeid frå båt vert gjort etter fiskesesongen.

God start på 2017 sesongen

Det vart teke 15 laksar mellom 5 og 10 kg første fiskedøgnet. I tillegg også nokre under 5 kg. Det er fine forhold og god stemning langs elva.

Desinfeksjonsstasjonar

For å kunne kjøpe fiskekort, må du vise kvittering for å ha desinfisert fiskeutstyret.


Desinfeksjonsstasjonar for fiskeutstyr vert på Nesjartun Camping,Statoil og hjå Arild Andersen.

Andre kan og lage til stasjon etter avtale med styret.

Kortselgar er ansvarleg for at fiskarane har dokumentert desinfisert utstyr.

Informasjon om Eid Elveeigarlag

Leiar i styret i Eid elveeigarlag er Per Ingvar Langeland.

Han kan nåast på telefon: 57861192.

For kontakt via e-post: jlindvik@hotmail.com

 

Midtvegsrapportering 2016

Elveeigarlaget har i dag rapportert fangst for første halvdel av sesongen. Det er fram til 03.07.16 teke omlag 650 kg laks. Det er likt fordelt mellom storlaks og mellomlaks. Det er kun teke 18 kg tert. Fisket er på nivå med 2015. Det var særleg starten på sesongen som var god og fisket har avteke den siste tida. Det er rapportert om mykje fisk i fjorden så vi treng ein liten auke i vassføring for å få den ønska oppgangen. Det er ikkje gjort endringar i kvotane på dette tidspunkt, men dersom fisket vert godt no framover vert det vurdert å auke totalkvoten på eit seinare tidspunkt.

 Her er Sindre Moe med ein laks på 7,5 kg teken på Hildenes opningsdagen i 2016.

Alfred Flåm fekk denne flotte laksen på Alsaker mandag 14 august.  Laksen vart teken på makk.

Aktuelt
Laks Alsaker

Alfred Flåm fekk denne flotte laksen på Alsaker mandag 14 august.  Laksen vart teke..

Les meir »
Midtvegsrapportering 2017

Elveeigarlaget har no sendt inn midtvegsrapporten pr. 1. juli. Dette ser svært lovande ut. Fan..

Les meir »
God start på fisket i Eidselva i 2017

Det vart teke 15 laksar mellom 5 og 10 kg første fiskedøgnet. I tillegg også nok..

Les meir »